H-Kræfter

Horisontalkræfter.

Eksempel for en Tårnkran med en vertikallast på 800 kN placeret på Railbeam.

Partialkoefficient 1,5

Normalt regner vi med at H-kraften fra en Tårnkran er 7,5% af vertikallasten.

DVS med 800 kN bliver H-kraften 61 kN. Vi antager µ= 0,14.

Horisontalkræfterne overføres via friktion mellem Railbeam og grusunderlag.

Friktionskraft:

F=µ*V = 0,14*800/1,5 kN = 75 kN > 61 kN

PS: Dette gælder kun under normale vindforhold. I områder med specielle

vindforhold skal der udføres ekstra beregninger.